وبلاگ هواداران امیریوسف فیروزی مجری و دوبلور

پنج‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 03:14 ب.ظ

راه عشق

همچنان در جاده زندگی میرویم ، همسفر با من بیا تا به مقصد برسیم!

میرویم تا جاده خسته شود ، پیچهای جاده درهم شکسته شود!

میرویم تا خورشیدی که روبروی ماست از خستگی به خواب ، ماه بیاید و او نیز 

مثل جاده خسته شود !

میرویم تا دنیا به ما نخندد ، سرنوشت برای ما به ماتم ننشیند!

ای همسفر این راه را باید رفت ، باید رفت تا رسید به آنچه که در قلبهایمان 

آرزوی آن را داریم !

جاده زندگی تمام شدنیست ، اما آن عشقی که در دلهای ماست جاودانگیست!

پایان جاده ، آغاز به یادآوردن خاطره های شیرین است !

همسفر میرویم با دلهای پر از امید ، تنها نگذار مرا در این جاده پر از فریب!

تحمل کن لحظه های سخت سفر را ، آرام کن قلب این همسفر را ، خسته نشو ، 

صبور باش ، تا پایان این راه با من همسفر باش !

همچنان در جاده زندگی میرویم ، میرویم تا سفر خود نیز خسته شود ، 

آسمانی که نظاره گر ماست نیز خسته شود!

همه دنیا خسته شوند ، اما ما هیچگاه دلشکسته نشویم ، این راه نفسگیر را برویم 

و هیچگاه  از رفتن سرد نشویم!

هر جا که زندگی میرود ما نمیرویم ، ما راه خودمان را میرویم 

تا عاقبت به زندگی برسیم!

گم نمیشویم در جاده های تنهایی ، کج نمیکنیم مسیرمان را در راه عاشقی ، 

یکنفس میرویم تا عاشقانه به مقصد برسیم!

میرویم تا جاده خسته شود ، خورشید از خستگی به خواب رود 

و سرنوشت به ما نخندد!